<< Tilbage

Lidt info for optagelse i klubben.

 

   Her: Indmeldelse  

 


Som medlem bliver du optaget på medlemslisten og dermed mailinglisten.

På mailinglisten annonceres nye tiltag som f.eks. fællesture, møder og andre arrangementer.

 

Medlemskabet giver endvidere adgang til vores Medlems forum på denne hjemmeside.

For at sikre at der kun er "aktive" medlemmer i FJ-Clubben, blev det ved klubbens opstart besluttet at der hvert år omkring årsskiftet skal betales et kontingent på kr. 150,-  Der vil blive udsendt meddelelse herom når tiden nærmer sig.

Pengene der kommer ind via kontingentindbetalingerne vil blive brugt ved de officielle arrangementer der afholdes i løbet af året,

hvor alle medlemmer har mulighed for at tilmelde sig.

Der udsendes ikke meddelelser og lignende i form af brevpost, så uden internetadgang og en mailadresse får man ikke meget ud af medlemskabet.

  • Se her hvilken Region du hører til. Her

Bemærk:  Normalt kan du forvente at høre noget indenfor ca. 14 dage.


2Bemærk: Dit selvvalgte forumnavn må bestå af Mindst 4 og Max 12 bogstaver.

    Det må ikke indeholde tal, mellemrum eller special tegn (@ ! " # ¤ % & / () = ? `´* -_ § ; : , + Æ Ø Å)

3) Bemærk: Når I skal efterfølgende skal lave Password så skal der være mindst et stort bogstav i jeres Password

4) Bemærk: At dit selvvalgte forumnavn bliver tilføjet et medlemsklub-nummer ved oprettelsen.
5) Indbetale kr. 150.- på klubbens konto (f.eks. via netbank eller gennem din bank):
  • Klubbens Bankkonto i Sydbank har Reg. nr. 7681  Konto nr. 6685572
  • Bemærk: Sydbank er administator af Alm Brand Bank
  • HUSK at angive både registrerings nr. og kontonummer nøjagtig som angivet, ellers afviser banken indbetalingen.
  • HUSK at skrive dit fulde navn på indbetalingen så vi kan se hvor pengene kommer fra
  • (skriv navnet som den første del af teksten da det kun er den første del af den samlede tekst man kan se via netbank!

Når din indbetaling er registreret, får du en mail og Du er herefter optaget på medlemslisten/mailinglisten.

Normalt kan du forvente at høre noget inden for ca. 14 dage.